SELECT Vakantie, Dag, Fotonaam, Comment5, Aantalfotos FROM Vakanties WHERE ID=#ID# #Vakantie# <cfif DAG IS ''><cfelse>- #Dag#</cfif>

   

 (5 / #aantalfotos#)

#Comment5# (5 / #aantalfotos#)