SELECT Vakantie, Dag, Fotonaam, Comment4, Aantalfotos FROM Vakanties WHERE ID=#ID# #Vakantie# <cfif DAG IS ''><cfelse>- #Dag#</cfif>

   

 (4 / #aantalfotos#)

#Comment4# (4 / #aantalfotos#)