SELECT Vakantie, Dag, Fotonaam, Comment3, Aantalfotos FROM Vakanties WHERE ID=#ID# #Vakantie# <cfif DAG IS ''><cfelse>- #Dag#</cfif>

   

 (3 / #aantalfotos#)

#Comment3# (3 / #aantalfotos#)