SELECT Vakantie, Dag, Fotonaam, Comment2, Aantalfotos FROM Vakanties WHERE ID=#ID# #Vakantie# <cfif DAG IS ''><cfelse>- #Dag#</cfif>

   

 (2 / #aantalfotos#)

#Comment2# (2 / #aantalfotos#)