Hong Kong 1999

 Reeds half 1998 waren er verkennende gesprekken tussen het management van de Belgian Bank in Hongkong, een dochterbank van de Generale Bank Groep, en onze marketingsafdeling omtrent een eventueel Internet project voor de Belgian bank.

Eind '98 bracht Christine Wong, marketingverantwoordelijke van Belgian Bank, een bezoek aan onze hoofdzetel, waarbij ook de Internetplannen werden besproken. Via mail werd gewerkt aan een 'draft-versie', doch de afstand maar ook het wederzijds ontberen van kennis over mekaars werkdomein, bleken een hinderpaal voor een snelle realisatie van dit project.

Eind januari '99 werd besloten dat ik, als projectleider van deze site, best een werkbezoek kon brengen aan Hong Kong om alle mogelijke practische, technische, organisatorische en communicatieve problemen een accurate oplossing te bezorgen. Dit was mijn opdracht voor Hong Kong... Via deze site heb ik het thuisfront dagelijks op de hoogte gehouden van dit mijn ervaringen tijdens de reis.

(klik om te vergroten)